درباره ما-اولین تولیدکننده فرآورده های آرایشی گیاهی درمانی جلبک اسپیرولینا

شرکت کافه سبز اولین تولید کننده فرآورده های آرایشی ، گیاهی ، درمانی جلبک اسپیرولینا

علی مظفری اولین تولید کننده جلبک اسپیرولینا در ایران (شهر اصفهان)