درمان تبخال

الف) حجامت 2 الی 3 مرتبه هر یک ماه یکبار

ب) زماد عسل + سرکه

(نسخه استاد خیر اندیش-انتشارات جام جوان)

موسسه دولتی بین المللی IIMSAM  برای استفاده از جلبک اسپیرولینا علیه سوء تغذیه  در این باره اعلام کرده است که اسپیرولینا در میان غذاهای پروتئینی بیشترین قابلیت جذب را دارد.

 

 

بستن
مقایسه

izmir escort