فصل بوى بد زیر بغل و پا و یا سایر نقاط بدن‏

پیش از این علل آن را در بوى بد دهن گفتیم مراجعه کن، درمانش پاک- سازى و کم کردن غذا و پرهیز از تخمه و فاسد شدن غذا است و براى پاک- سازى باید داروهائى بکار رود که مواد زائد را از اعماق بدن جذب کنند .

باید معده را تقویت کنند جوارشنات، حب الدند، حب البلغم، حب السوداء، حب الصفرا و مانند آنها مفید مى‏باشند اگر مزاج‏ سودائى یا صفرائى یا بلغمى باشد باید داروهاى مناسب هریک را بکار برند اما بهترین داروهاى مالیدنى آمیزه اى از سرکه و مردارسنگ (اکسید سرب-Litarge ) است که در چند روز و هر روز چند بار باید بر موضع بمالند تا بوى بد تمام شود اما اگر پاکسازى نکنند برمیگردد[1] ضماد برگ شیرین‏بیان بوى بد انگشت‏هاى پا را میزداید.

از کسى که به او اطمینان دارم شنیدم که ضماد با سفیداب سرب بوى بد زیر بغل را در ظرف چند روز تمام میکند، و دور نیست زیرا همه پزشکان بر خاصیت مردارسنگ اتفاق نظر دارند. از داروهائیکه از عرق زیاد جلوگیرى میکند ضماد صندل قرمز با روغن گل سرخ و نیز دهن السفرجل است راه ساختن این روغن آن است که آب به را با یک سوم آن روغن کنجد میجوشانند تا فقط روغن باقى بماند و آن را بکار میبرند. (مالیدن جوش شیرین بوى زیر بغل را میزداید. م)[2]

 

منبع:

  • [1] ( 1) در مقاله پنجم در باب مفردات خواص بسباسه، شیرین‏بیان و مردار- سنگ براى بوى بد زیر بغل آمده است مراجعه کن. مؤلف اعلى الله مقامه
  • [2] کرمانى، محمد کریم بن ابراهیم – مترجم: عیسى ضیاء ابراهیمى، دقائق العلاج، 2جلد، چاپخانه سعادت – کرمان، چاپ: اول، 1362 ه.ش.
  • دقائق العلاج، ج‏1، ص: 628

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + هشت =

بستن
مقایسه

izmir escort