آویشن

آویشن Thymus vulgaris درختچه ای کوتاه و پرشاخه است.شاخه های علفی آویشن پوشیده از برگ هایی در قسمت فوقانی ساقه است.

گل بنفشه

گل بنفشه Viola sp گیاهی علفی و پایا و دارای برگ هایی است که از محل مشترکی در ناحیه یقه خارج می شوند.برگ های گل بنفشه قلبی شکل هستند.

آلوئه ورا

آلوئه ورا Aloe vera یا صبر زرد طبی گیاهی از راسته مارچوبه ای ها است.این گیاه بومی آفریقای شمالی است.آلوئه ورا بی ساقه است.

گل سرخ یا گل محمدی

گل سرخ ، گل محمدی یا گل گلاب Rosa damascena نوعی گل رز است که از آن گلاب می گیرند.درختچه ای خزان دار است.گل سرخ یا گل محمدی از دیر باز در ایران کشت می شده است.

کتان

کتان، بَزرَک Linum sp از دسته گیاهان گلدار، رده دولپه ای ها، راسته مالپیگی سانان، تیره کتانیان، سرده کتان است.

کنجد یا کنجید

کنجد یا کنجید Sesamum indicum که سمسم و جلجلان هم نامیده می شود، گیاهی است از رده دولپه ای های پیوسته گلبرگ که سر دسته تیره کنجدها است.

سویا

سویا Glycine max گیاهی است از تیره نخود (لگومینوز) که به صورت بوته ای استوار و با شاخ و برگ زیاد رشد می کند.

سیاه دانه

از گیاهان دارویی می توان گیاه سیاه دانه را نام برد که این گیاه خواص دارویی زیادی دارد و گیاهی یک ساله و گلدار و بومی جنوب غربی آسیا است.

بستن
مقایسه

izmir escort