انواع طبع و ویژگی های اخلاقی

اطلاع از نوع مزاج و رابطه آن با ویژگی های اخلاقی و جسمی تاثیر زیادی در حفظ آرامش شما دارد. کافه سبز شما رو با انواع مزاج و ویژگی های اخلاقی که بر سلامتی تاثیر بسزایی دارد آشنا می‌کند. همچنین شناخت طبع در ازدواج، انتخاب شغل و … تاثیر بسزایی دارد. در این مقاله شما را با انواع طبع و خصوصیات اخلاقی آشنا می‌کنیم.

انواع طبع :

به طور کلی چهار نوع طبع گرم،خشک،سرد و مرطوب وجود دارد.
افراد صفراوی مزاج دارای طبع گرم و خشک، افراد سوداوی مزاج دارای طبع سرد و خشک، افراد بلغمی دارای طبع سرد و مرطوب و افراد دموی دارای طبع گرم و مرطوب می باشند.

نکته قابل توجه این است که اگر در بدن فردی، میزان هر کدام از اخلاط چهارگانه در حالت تعادل باشد، او دارای طبع معتدل است. ولی اگر به علل مختلف مانند تغذیه نامناسب، روحیات اخلاقی نامناسب و… دو یا سه خلط در خونش بالا رفته باشد و با یکدیگر مخلوط شود، به طوری که از خصوصیات هر کدام از اخلاط چهارگانه در وجودش پیدا شده و باعث تغییر رفتار یا تغییر مزاج ظاهری او شود میگوییم فرد، دارای طبع مختلط است.

علت اینکه گاهی اوقات فرد در یک روز، رفتارهای متفاوتی از تمام اخلاط نشان دهد نیز ممکن است همین امر باشد؛ مثلاً فردی که طبع اصلی اش سودا است در اثر اختلاط طبعش با صفرا پرخاشگر، منفی نگر و کم حوصله تر می‌شود.

بدترین نوع طبع مختلط از نظر جسمانی، اختلاط دو طبع اکتسابی صفرا و بلغم است و از نظر روانی، اختلاط دو طبع اکتسابی صفرا و سوداست و به این ترتیب دارنده طبع مختلط صفرا و بلغم قم به بیمارستان و پزشک نیاز دارند ولی دارنده طبع مختلط صفرا و سودا و طبع مختلط سودا و بلغم به علت از دست دادن تعادل روحی و روانی خود به روانپزشک نیاز بیشتری خواهد داشت.

بهترین اخلاط :

به این اختلالات موجود در طبایع، بهترین طبع از نظر جسمانی به ترتیب دموی، سوداوی، بلغمی و صفراوی است. اما از نظر روحی به ترتیب دموی، بلغمی، صفراوی و سوداوی است.

صفراوی مزاج ها به علت گرم و خشک بودن مزاجشان،بسیار کم حوصله هستند.
ولی سوداوی ها چون سرد مزاج هستند، صبرو استقامتشان در مقابل سختی ها بیشتر از صفراوی هاست؛ بنابراین اراده ی سوداوی و صفراوی ها قوی تر است.

ازطرفی تریِ مزاج (رطوبت مزاج) معمولاً اراده انسان را از بین می‌برد و بلغمی ها بیشتر از دموی ها تری مزاج دارند. بنابراین ترتیب میزان اراده، چاقی، پرخوری و خوش بینی اشخاص از زیاد به کم عبارتند از:
به ترتیب میزان اراده: سوداوی، صفراوی، دموی، بلغمی
به ترتیب میزان چاقی: بغلمی، دموی، سوداوی، صفراوی
به ترتیب میزان پرخوری: بلغمی، دموی، سوداوی، صفراوی
به ترتیب میزان خوش بینی: دموی، بلغمی، صفراوی، سوداوی

جهت شناخت نوع مزاج می‌توانید به تست مشاوره آنلاین مزاج شناسی مراجعه نمایید تا از خدمات رایگان کافه سبز بهره‌مند شوید.

برای مراقبت بیشتر از سلامتی، می‌توانید ویدئوی های مربوط به شناخت طبع و مزاج را در اینستاگرام و آپارات مشاهده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.