حافظه و طرز کار شگفت انگیز آن

نیروی شگفت آور مغر، حافظه و طرز کار شگفت انگیز آن در ضبط، بخاطر سپاری و یادآوری آموخته ها و مطالب در طول زمان برای انسان و موجودات زنده دارای ارزش و اهمیت بالایی بوده و از قدیم الایام تاکنون کنجکاوی و کاوش بشر را برای کشف ماهیت و چگونگی کار و فعالیت آن برانگیخته است.

حافظه و طرز کار شگفت انگیز آن :

جلبک اسپیرولینا بیش از 56 برابر اسفناج آهن دارد که موجب تقویت حافظه می‌شود.

حافظه داراری 3 مرحله است :
1_ رمز گردانی :

اولین مرحله حافظه، مرحله سپردن آموخته ها و اطلاعات در حافظه است. در رمزگردانی، اطلاعات فیزیکی به نوعی رمز قابل قبول برای حافظه تبدیل می‌شود تا بهتر و سریعتر در حافظه وارد شود.

2_ اندوزش :

دومین مرحله حافظه، مرحله نگهداری و بایگانی کردن اطلاعات در حافظه است. در اندوزش، اطلاعاتی که قبلا در مرحله اول رمز گردانی شده در حافظه نگهداری می‌گردد.

3_ بازیابی :

سومین مرحله حافظه، مرحله یادآوری رو فراخوانی آموخته ها از حافظه می‌باشد. بازیابی فرایندی است که از طریق آن اطلاعات به هنگام نیاز از حافظه فراخوانده می‌شوند. بسته به اینکه اندوزش و نگهداری اطلاعات در حافظه برای چند ثانیه یا برای مدت طولانی تر می‌باشد یا به عبارت دیگر نگهداری مطالب در حافظه کوتاه مدت باشد یا بلند مدت، شیوه کار این سه مرحله متفاوت است.

انواع حافظه :
حافظه کوتاه مدت :

چنانچه سپردن اطلاعات و نگهداری آنها در حافظه و همچنین فراخوانی آنها از حافظه برای مدت کوتاهی (چند ثانیه) باشد در این صورت گفته می‌شود مطالب وارد حافظه کوتاه مدت شده است. برخی ویزگیهای این نوع حافظه به شرح زیر می‌باشد.

  1. در این نوع حافظه، اطلاعات معمولا به شکل صوتی رمز گردانی شده و به حافظه سپرده می‌شوند. هر چند ممکن از رمزهای دیگری نیز مانند دیداری استفاده شود.
  2. گنجایش انباره یا ظرفیت پذیرش اطلاعات در این نوع حافظه، محدود بوده و حداقل 5 و حداکثر 9 قطعه یا ماده را می‌تواند در خود جای دهد.
  3. یک ماده جدید اضافه بر ظرفیت حافظه کوتاه مدت در صورتی می‌تواند وارد این نوع حافظه گردد که جانشین یک ماده پیشین گردد.
  4. افزایش گنجایش حافظه کوتاه مدت امکانپذیر نبوده و تنها می‌توان از طریق طرح های تغییر رمز براندازه یک قطعه بیافزاییم و از این راه فراخنای یا حجم این حافظه را افزایش دهیم.
حافظه بلند مدت :

سپردن اطلاعات در حافظه و فراخوانی آنها از آن بذای مدت طولانی و شاید برای همه عمر کار حافظه بلند مدت است. تعدادی از ویژگیهای حافظه بلند مدت در زیر آورده شده است.

  1. در این نوع حافظه، اطلاعات معمولا به حسب معنا رمز گردانی می‌شوند.
  2. هر چه بسط معنایی بین اطلاعات بیشتر باشد عملکرد حافظه دراز مدت بهتر است.
  3. فراموشی اندوخته های حافظه دراز مدت ناشی از نارسایی بازیابی اطلاعات است. یعنی اطلاعات در حافظه موجودند و نمی‌توان آنها را پیدا کرد.
  4. عوامل هیجانی و تداخل پیوند بین ماده های مختلف با یک نشانه واحد از جمله عواملی هستند که موجب نارسایی بازیابی اطلاعات شده و در نتیجه فراموشی اندوخته های حافظه دراز مدت را بوجود می‌آورند.
  5. تصویر سازی ذهنی ماده ها و بسط معنایی داده ها از جمله راههای بهسازی مرحله رمزگردانی حافظه دراز مدت می‌باشد.

برای مراقبت بیشتر از سلامتی، می‌توانید ویدئوی های مربوط را در اینستاگرام و آپارات مشاهده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.