رفع بوی بد بدن و زیر بغل

اگر شما هم از رفع بوی بد بدن و عرق خود رنج می‌برید و به دنبال راهکار برای رفع بوی عرق می‌باشید مقاله زیر را مطالعه کنید.

فصل بوى بد بدن  و عرق پا و يا ساير نقاط بدن‏ :

پيش از اين علت آن را در بوى بد دهن گفتيم مراجعه كن، درمانش پاكسازى و كم كردن غذا و پرهيز از تخمه و فاسد شدن غذا است و براى پاك- سازى بايد داروهائى بكار رود كه مواد زائد را از اعماق بدن جذب كنند .

بايد معده را تقويت كنند جوارشنات، حب الدند، حب البلغم، حب السوداء، حب الصفرا و مانند آنها مفيد می‌باشند اگر مزاج‏ سودائى يا صفرائى يا بلغمى باشد بايد داروهاى مناسب هريك را بكار برند اما بهترين داروهاى ماليدنى آميزه اى از سركه و مردارسنگ (اكسيد سرب-Litarge ) است كه در چند روز و هر روز چند بار بايد بر موضع بمالند تا بوى بد تمام شود اما اگر پاكسازى نكنند برميگردد. ضماد برگ شيرين ‏بيان بوى بد انگشت‏هاى پا را میزدايد.

از كسى كه به او اطمينان دارم شنيدم كه ضماد با سفيدآب سرب بوى بد زير بغل را در ظرف چند روز تمام میكند، و دور نيست زيرا همه پزشكان بر خاصيت مردارسنگ اتفاق نظر دارند. از داروهایی كه از عرق زياد جلوگيرى میكند ضماد صندل قرمز با روغن گل سرخ و نيز دهن السفرجل است راه ساختن اين روغن آن است كه آب به را با يك سوم آن روغن كنجد می‌جوشانند تا فقط روغن باقى بماند و آن را بكار می‌برند. ماليدن جوش شيرين بوى زير بغل را میزدايد.

برای مراقبت بیشتر از پوست، می‌توانید ویدئوی های مربوط به مراقبت از پوست را در اینستاگرام و آپارات مشاهده نمایید.

برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.