شرایط وب سایت

اینجانب صفحه قوانین و مقررات فروشگاه اینترنتی کافه سبز را مطالعه و با علم و آگاهی کامل از این قوانین، نسبت به ثبت سفارش خود اقدام خواهم کرد.