رژیم کتوژنیک

محصولات کتوژینک چیست؟کتوژنیک چیست؟رژیم کتوژنیک رژیمی است با کربوهیدرات پایین و چربی زیاد !!ولی نکته جالب اینجاست که این رژیم با وجود چربی بالا در کاهش وزن فوق العاده موثر است.

رژیم کتوژنیک رژیمی با کربوهیدرات پایین و چربی بالا میباشد که به رژیم اتکینز شباهت زیادی دارد. این رژیم مصرف کربوهیدرات را کاهش می دهد و چربی را جایگزین آن می کند. کاهش کربوهیدرات بدن را در حالت متابولیک به نام کتوزیس قرار می دهد. وقتی بدن در این حالت قرار می گیرد چربی را برای دریافت انرژی می سوزاند و چربی ها در کبد به کتون ها تبدیل می شود که انرژی را برای مغز فراهم می کند.