درمان تبخال

تبخال یک بیمارى ویروسى است این بیمارى در بعضى اقوام بیشتر و در بعضى کمتر می‌باشد ویروس این بیمارى در محیط بسیار است و وارد بدن افراد می‌شود اما تا زمینه ابتلا فراهم نباشد و تا شخص آمادگى ابتلا باین بیمارى را نداشته باشد مبتلا نمی‌گردد.