خواص سیاه دانه

این گیاه خواص دارویی زیادی دارد و گیاهی یک ساله و گلدار و بومی جنوب غربی آسیا است. سیاه دانه Nigella sativa  در ایران به ویژه در اراک و اصفهان به فراوانی می روید و از دانه اش  به عنوان دارو استفاده می شود.