سلولیت و علت ایجاد آن

سلولیت به توضیع نامناسب و ناخوشایند چربی زیر پوست در برخی مناطق خاص بدن بخصوص ران و باسن اطلاق می شود. در این حالت چربی زیر پوست طوری قرار گرفته است که ایجاد حفره ها و برجستگی هایی در این نواحی می نماید. سلولیت در زنان شایع تر از مردان است که احتمال هورمونی بودن مسئله را مطرح می سازد.

درمان توده چربی زیر پوست

توده چربی زیر پوست چیست ؟
توده چربی زیر پوست بيمارى عفونت باكتريايى پوست و بافتهاى زيرين است كه منجر به قرمزى و تورم می‌شود. در سلوليت يک ناحيه از پوست و بافتهاى زيرين آن توسط باكتریهايى كه از طريق يك زخم كوچک و احتمالا غير قابل توجه وارد شدهاند عفونى می‌شود.